پارک ابی

پارک ابی

دانلود پارک ابی
گزارش کارآموزی معاونت فنی و عمرانی منطقه 9

گزارش کارآموزی معاونت فنی و عمرانی منطقه 9 در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی معاونت فنی و عمرانی منطقه 9
گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت در 470 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت
آزمون طراحی معماری

آزمون طراحی معماری

دانلود آزمون طراحی معماری
گزارش کارآموزی گوشت و فرآورده های آن

گزارش کارآموزی گوشت و فرآورده های آن در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی گوشت و فرآورده های آن
گزارش کاراموزی کلیاتی در مورد ساخت و ساز ساختمان

گزارش کاراموزی کلیاتی در مورد ساخت و ساز ساختمان در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی کلیاتی در مورد ساخت و ساز ساختمان
مبلمان شهری در یک نگاه

مبلمان شهری در یک نگاه

دانلود مبلمان شهری در یک نگاه
گزارش کارآموزی کارگاه آهنی

گزارش کارآموزی کارگاه آهنی در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی کارگاه آهنی
گزارش کارآموزی کارخانه ایران بافت کار(قطب صنعتی خمین)

گزارش کارآموزی کارخانه ایران بافت کار(قطب صنعتی خمین)در 73 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه ایران بافت کار(قطب صنعتی خمین)
معابر تبریز

معابر تبریز

دانلود معابر تبریز
گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد
شیپ فایل گیلان

شیپ فایل گیلان

دانلود شیپ فایل گیلان
گزارش کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم

گزارش کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم در 96 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم
گزارش کاراموزی طرح کنترل آلودگی صوتی در خطوط صافکاری سال بدنه سازی شرکت ایران خودرو

گزارش کاراموزی طرح کنترل آلودگی صوتی در خطوط صافکاری سال بدنه سازی شرکت ایران خودرو در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی طرح کنترل آلودگی صوتی در خطوط صافکاری سال بدنه سازی شرکت ایران خودرو
دیماتل فازی

دیماتل فازی

دانلود دیماتل فازی
گزارش کاراموزی صنایع کارگاه لاستیک سازی هاشمی

گزارش کاراموزی صنایع کارگاه لاستیک سازی هاشمی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی صنایع کارگاه لاستیک سازی هاشمی
گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری یکتا

گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری یکتا در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری یکتا
اموزش کاملahp

اموزش کاملahp

دانلود اموزش کاملahp
مقاله ساینس دایرکت

مقاله ساینس دایرکت

دانلود مقاله ساینس دایرکت
گزارش کارآموزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر

گزارش کارآموزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
گزارش کارآموزی شرکت فرآورده لبنی ( حسابداری)

گزارش کارآموزی شرکت فرآورده لبنی ( حسابداری)در 37 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت فرآورده لبنی ( حسابداری)
گزارش کارآموزی شرکت صنایع آذراب

گزارش کارآموزی شرکت صنایع آذراب در 49 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع آذراب
کاروانسرا ها

کاروانسرا ها

دانلود کاروانسرا ها
خانه معین التجار شوشتر

خانه معین التجار شوشتر

دانلود خانه معین التجار شوشتر
گزارش کارآموزی شرکت صنایع چدن پارس

گزارش کارآموزی شرکت صنایع چدن پارس در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع چدن پارس
خانه مرعشی شوشتر

خانه مرعشی شوشتر

دانلود خانه مرعشی شوشتر
خانه امین زاده شوشتر

خانه امین زاده شوشتر

دانلود خانه امین زاده شوشتر
گزارش کارآموزی شرکت سهامی کناف

گزارش کارآموزی شرکت سهامی کناف در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سهامی کناف
خلاصه از شار تا شهر

خلاصه از شار تا شهر

دانلود خلاصه از شار تا شهر
گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران
گزارش کارآموزی شرکت تولیدی نرم افزار پارس لن

گزارش کارآموزی شرکت تولیدی نرم افزار پارس لن در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت تولیدی نرم افزار پارس لن
ویلایی در سنگاپور

ویلایی در سنگاپور

دانلود ویلایی در سنگاپور
گزارش کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز

گزارش کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز
نما

نما

دانلود نما
گزارش کارآموزی شرکت تولیدی بافت آزادی

گزارش کارآموزی شرکت تولیدی بافت آزادی در 269 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت تولیدی بافت آزادی
گزارش کارآموزی شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران

گزارش کارآموزی شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران
گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
گزارش کارآموزی شرکت تهویه ساران

گزارش کارآموزی شرکت تهویه ساران در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت تهویه ساران
گزارش کارآموزی شرکت پیمانکاری

گزارش کارآموزی شرکت پیمانکاری در 37 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پیمانکاری
گزارش کارآموزی شرکت پوینده الکترونیک

گزارش کارآموزی شرکت پوینده الکترونیک در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پوینده الکترونیک
گزارش کارآموزی شرکت برق منطقه ای باختر

گزارش کارآموزی شرکت برق منطقه ای باختر در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق منطقه ای باختر
گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه

گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه
پلان محتمع تجاری نما برش

پلان محتمع تجاری نما برش

دانلود پلان محتمع تجاری نما برش
گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشکان

گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشکان در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشکان
معیار های شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها

معیار های شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها

دانلود معیار های شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها
گزارش کارآموزی در واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراک

گزارش کارآموزی در واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراک در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراک
گزارش کارآموزی در نیروگاه توس

گزارش کارآموزی در نیروگاه توس در 69 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه توس
اموزش تبدیلdwgبهrar

اموزش تبدیلdwgبهrar

دانلود اموزش تبدیلdwgبهrar
گزارش کارآموزی در نیروگاه برق شازند

گزارش کارآموزی در نیروگاه برق شازند در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه برق شازند
گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات

گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات
طرح جامع تربت جام

طرح جامع تربت جام

دانلود طرح جامع تربت جام
گزارش کارآموزی در شرکت شیرآلات بهداشتی شیبه

گزارش کارآموزی در شرکت شیرآلات بهداشتی شیبه در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت شیرآلات بهداشتی شیبه
گزارش کارآموزی در شرکت سبزینه وار

گزارش کارآموزی در شرکت سبزینه وار در 37 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت سبزینه وار
پروژه متره1

پروژه متره و برآورد1

دانلود پروژه متره1
گزارش کاراموزی در شرکت زامیاد

گزارش کاراموزی در شرکت زامیاد در 91 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی در شرکت زامیاد
گزارش کارآموزی در شرکت خودرو سازی سایپا

گزارش کارآموزی در شرکت خودرو سازی سایپا در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت خودرو سازی سایپا
گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو

گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو
گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق

گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق
پروژه متره2

پروژه متره و برآورد

دانلود پروژه متره2
گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی در 73 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی
گزارش کارآموزی پورت USB و تراشه های کاربردی

گزارش کارآموزی پورت USB و تراشه های کاربردی در 76 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی پورت USB و تراشه های کاربردی
گزارش کارآموزی بررسی مواد شوینده

گزارش کارآموزی بررسی مواد شوینده در 63 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مواد شوینده
گزارش کاراموزی برق,ابزار دقیق و سیستم کنترل در شرکت میسان

گزارش کاراموزی برقابزار دقیق و سیستم کنترل در شرکت میسان در 99 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی برق,ابزار دقیق و سیستم کنترل در شرکت میسان
گزارش کارآموزی بررسی مکانیک خودرو

گزارش کارآموزی بررسی مکانیک خودرو در 78 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مکانیک خودرو
شیب بندی تجریش

شیب بندی تجریش

دانلود شیب بندی تجریش
گزارش کارآموزی بررسی شرکت ایران پولین

گزارش کارآموزی بررسی شرکت ایران پولین در 121 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی شرکت ایران پولین
گزارش کاراموزی بررسی سیستم های PLC

گزارش کاراموزی بررسی سیستم های PLC در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی بررسی سیستم های PLC
کاربری اراضی شهر اهواز

کاربری اراضی شهر اهواز

دانلود کاربری اراضی شهر اهواز
عایق بندی حرارتی

عایق بندی حرارتی

دانلود عایق بندی حرارتی
طرح تفضیلی نیشابور

طرح تفضیلی نیشابور

دانلود طرح تفضیلی نیشابور
بررسی شاخص های شهر سالم

بررسی شاخص های شهر سالم

دانلود بررسی شاخص های شهر سالم
پلان مهمان سرا

پلان مهمان سرا

دانلود پلان مهمان سرا
گزارش کارآموزی احداث و ساخت ساختمان

گزارش کارآموزی احداث و ساخت ساختمان در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی احداث و ساخت ساختمان
گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک

گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک
گزارش کارآموزی بررسی خودروهای سرانزا

گزارش کارآموزی بررسی خودروهای سرانزا در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی خودروهای سرانزا
گزارش کارآموزی در شرکت غذایی پیچک،طراحی سیستم مالی (صنعتی)

گزارش کارآموزی در شرکت غذایی پیچکطراحی سیستم مالی (صنعتی)در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت غذایی پیچک،طراحی سیستم مالی (صنعتی)
آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

مادة 1 تعاریف‏
1منظور از سازمان، در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است

دانلود آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

قسمت اول مقررات عمومى
ماده 1 تعاریف‏
(الف) منظور از عرضه، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده

دانلود آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
آیین نامه فعالیت کارگزار در بورس اوراق بهادار

آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار
(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس)


تعاریف
مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است
سازمان سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است
هیئت پذیرش هیئت پذیرش اوراق بهادار است
کارگزار شرکت کارگزاری عضو سازمان است

دانلود آیین نامه فعالیت کارگزار در بورس اوراق بهادار
آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

مادة 1 در اجرای مواد 4 و 6 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345، سهام شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار براساس شرایط و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در سه تابلو به شرح زیر پذیرفته و در چهار تابلو طبقه‌بندی خواهند شد

دانلود آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار
آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

تعاریف
مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است
بورس منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است
سبد اختصاصی اوراق بهادار منظور مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس است که به تقاضای سرمایه‌گذار توسط مشاور و سبدگردان به نام سرمایه‌گذار خریداری و مدیریت می‌شود

دانلود آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی

فصل اول کلیات
ماده 1 امور مالی و معاملاتی دانشگاه دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انستیتو پاستور و مراکز تحقیقاتی مستقل و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که منبعد موسسه نامیده می شوند بر اساس این آیین نامه انجام خواهد شد

دانلود آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی
آشنایی با حسابداری

بنگاه اقتصادی
درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند

دانلود آشنایی با حسابداری
آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی

مقدمه
زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات

دانلود آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی
آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند

دانلود آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی
آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی

چکیده
موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و

دانلود آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی
اهمیت بودجه برای دولت

مقدمه
بیشتر سازمانهای دولتی تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت استفاده می کنند

دانلود اهمیت بودجه برای دولت
اوراق بهادار استصناع

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد

دانلود اوراق بهادار استصناع
اوراق اجاره

چکیده
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند

دانلود اوراق اجاره
اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی جایگزینی برای اوراق قرضه

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می آید، به علت

دانلود اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی جایگزینی برای اوراق قرضه
انجمن ملل جنوب شرقی آسیا(آسه آن)

آسه آن (ASEAN) شامل کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، تایلند و برونئی می باشد این کشورها از سال 1993 شروع به قطع تعرفه های خود کرده و قصد دارند تا سال 2008 به یک منطقه‌آزاد تجحاری تبدیل شوند

دانلود انجمن ملل جنوب شرقی آسیا(آسه آن)
انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

مقدمه

امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که همه اجزای سازمان را بطور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت ه

دانلود انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید
انبارداری

تعریف انبار
انبار محلی است برای نگهداری کالاها یا مواد که موجودهای ان بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی ، ثبت و نگهداری می شوند

دانلود انبارداری
اقتصاد کلان

نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری
مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد برای مثال

دانلود اقتصاد کلان
اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اشاره
اقتصاد اثباتى دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد هدف تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید اما این که این مطلوبیت حداکثر شده چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود به هنجارهاى مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود

دانلود اقتصاد بازار و توزیع درآمد
اقتصاد آموزش

بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است

دانلود اقتصاد آموزش
اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد
1 نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 411 ، 815 ، 615‌ و 215 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 414 درصد برخوردار می باشد

دانلود اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان
اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

چکیده
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و

دانلود اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران
اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه
اهمیت موضوع توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند

دانلود اصول حاکم بر اسناد تجاری
اشخاص حقیقی و اهلیت

اشخاص حقیقى
اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها میباشند که با متولد شدن داراى حقوقى میگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا میباشند که به آن اهلیت نیز میگویند

دانلود اشخاص حقیقی و اهلیت
استاندارد های کنترل کیفیت

یکی از استانداردهای حسابرسی، استاندارد کنترل کیفیت کار حسابرسی است که در بخش ۲۲ استانداردهای حسابرسی مطرح شده است در این بخش، کار حسابرسی به معنای اشتغال حرفه‌ای درحرفه حسابرسی مطرح شده و محدود به کار اجرایی نیست

دانلود استاندارد های کنترل کیفیت
استاندارد حسابداری شماره 21

مقدمــه‌
1 هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز رویه‌های‌ حسابداری‌ و افشای‌ مناسب‌ برای‌ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ و عملیاتی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌کننده‌ است‌
2 اجاره‌ ابزاری‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ از طریق‌ آن‌ حق‌خرید یا استفاده‌ از داراییها را به‌دست‌ می‌آورد در قراردادهای‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرایط‌

دانلود استاندارد حسابداری شماره 21
استاندارد حسابداری شماره 1

استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی

هدف استاندارد
هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره ها قبل آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحد های تجاری می باشد
دامنه کاربرد
الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “صورتهای مالی

دانلود استاندارد حسابداری شماره 1
استاندارد حسابداری شماره 28

استاندارد حسابدارى شماره 28
فعالیتهاى بیمه عمومى
هدف
1 هدف این استاندارد تجویز روشهاى حسابدارى براى حق‌بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه‌هاى عمومى مستقیم و اتکایى و همچنین افشاى اطلاعات این نوع فعالیتها در صورتهاى مالى شرکتها و مؤسسات بیمه است الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیتهای بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد

دانلود استاندارد حسابداری شماره 28
ارز و یکسان سازی نرخ آن

تعریف
همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود
استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که

دانلود ارز و یکسان سازی نرخ آن
هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن

تورم چیست؟

تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود

دانلود هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن
اقتصاد نفت

بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کنند و در پشت هر معامله‌ای ترس و تردید قرار گرفته است تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است و این (نظریه هوبرت) که کل ذخایر قابل استخراج نفت امریکا حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید فقط تا 8 سال دیگر (2013) کفا ف می‌دهد، نیز تقویت گشته است

دانلود اقتصاد نفت
نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

مقدمه
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در

دانلود نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی
مقابله با فرار مالیاتی

مقدمه

جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده حاصل می شود

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است

دانلود مقابله با فرار مالیاتی
مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد

چکیده
طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری
با توجه به وجود برنامه های انبار که تا کنون نیازهای انبار داری را پاسخ می دهد ولی در بیشتر موارد با توجه به نوع انبار و محل آن نیاز به برنامه خصوصی که نیاز های کامل انبار دار را پاسخ بدهد نیز وجود دارد در برنامه های انبار داری جدید مسئول انبار یا مدیر ، با دادن فاکتورهای خاص به برنامه تصمیم گیری برای

دانلود مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد
حسابداری شرکت ها

عنوان

مقدمه
تعریف حسابداری
1 حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی
2 حسابداری به عنوان زیان واحد اقتصادی
3 حسابداری به عنوان ثبت تاریخی
4 حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی
5 حسابداری به عنوان واقعیت اقتصاد جاری

6 حسابداری به عنوان دانشی نوین
فصل اول شرکتهای تعاونی

حسابداری شرکتهای تعاونی

دانلود حسابداری شرکت ها
حسابداری پیمان های بلند

مقدمـه
پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می‌شود و تا تحویل قطعی کار به کار فرما ادامه می‌یابد

دانلود حسابداری پیمان های بلند
ترجمه فصل هشتم حسابداری دولتی

مقدمه
معمولاً دولت ها از حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه و گزارش فعالیتهای عمده تحصیل سرمایه ای و ساختاری استفاده می کنند بیانیه شماره 1 NCGA هدف حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را چنین تعریف می کند

دانلود ترجمه فصل هشتم حسابداری دولتی
ترجمه فصل اول حسابداری دولتی

مقدمه
رهنمود عمومی پذیرفته شدة حسابداری دولتی سال 2005 تمام اعلامیه های رسمی تصویب شده توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) مربوط به نوامبر 2004 را با هم ادغام نمود این فصل برای این طرح شده که خواننده تمام اعلامیه های رسمی را که اخیراً توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تصویب شده ، به روز نماید و همچنین تمام متون پیشنهادی بر

دانلود ترجمه فصل اول حسابداری دولتی
بودجه

روشهای تنظیم بودجه
بودجه دو طرف دارد درآمد و هزینه هر یک از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر سنجیده شوند ؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ، بلکه می تواند زیانبار نیز باشد

دانلود بودجه
آیین نامه معاملات بورس

مادة 1 تعاریف‏
1 منظور از سازمان، در این آیین‏نامه، سازمان بورس واوراق بهادارومنظور از بورسشرکت بورس اوراق بهادارتهران سهامی عام است

دانلود آیین نامه معاملات بورس
مقاله ترجمه شده هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار

Now let us consider about relationship between the concept of realized income and valuation gains or losses on financial assets Before going on to the discussion of this issue

دانلود مقاله ترجمه شده هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار
مقاله ترجمه شده نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

متن انگلیسی این مقاله در 8 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 10 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی
مقاله ترجمه شده مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه

Over the past several years there has been an extensive discussion among practitioners and academics about whether and how a portfolio management approach could
help banks to better manage risk capital

دانلود مقاله ترجمه شده مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه
مقاله ترجمه شده مفاهیم درآمد و ارزیابی دارایی ها

This paper reviews the accounting standards concerning asset valuation in light of consistency with the objective of financial statements and the

دانلود مقاله ترجمه شده مفاهیم درآمد و ارزیابی دارایی ها
مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

متن انگلیسی این مقاله در 38 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 21 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی
مقاله ترجمه شده مدیریت بازاریابی صنعتی

متن انگلیسی این مقاله در 11 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 19 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت بازاریابی صنعتی
مقاله ترجمه شده مدیریت تولید

Considerable experience is normally required to become a fullyfledged production manager Most people in such a
position have usually worked in subsidiary roles such as inventory control configuration analysis material planning or as
a supervisor

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت تولید
مقاله ترجمه شده گسب شماره 34

In June 1999 the Governmental Accounting Standards Board (GASB)—which sets “generally

دانلود مقاله ترجمه شده گسب شماره 34
مقاله ترجمه شده کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

متن انگلیسی این مقاله در 13 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 21 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری
مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

متن انگلیسی این مقاله در 6 صفحه و به صورت عکس و ترجمه آن در 9 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی
مقاله ترجمه شده صورتهای مالی مبنا

What is a financial statement What does it tell us Why should we care
T hese are good questions and they deserve an answer

دانلود مقاله ترجمه شده صورتهای مالی مبنا
مقاله ترجمه شده شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

متن انگلیسی این مقاله در 14 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 23 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ
مقاله ترجمه شده سیستم اطلاعات مدیریتی

Management Information Systems (MIS) are information systems typically computerbased that are used within an organization

دانلود مقاله ترجمه شده سیستم اطلاعات مدیریتی
مقاله ترجمه شده سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارایی های مالی

The income measured in accounting (net income or earnings) is not the economic income mentioned above

دانلود مقاله ترجمه شده سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارایی های مالی
مقاله ترجمه شده سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق

متن انگلیسی این مقاله در 88 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 150 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق
مقاله ترجمه شده ساختار دولت و حسابداری در شهرهای بزرگ

متن انگلیسی این مقاله در 28 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 31 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده ساختار دولت و حسابداری در شهرهای بزرگ
مقاله ترجمه شده ریسک سود مازاد، ارزش های ذاتی و قیمت های سهام

متن انگلیسی این مقاله در 29 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 58 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده ریسک سود مازاد، ارزش های ذاتی و قیمت های سهام
مقاله ترجمه شده ریسک و بازده

The art of investing is defined by risk and return An investor is willing to assume a certain amount of risk as a tradeoff to getting paid an expected return

دانلود مقاله ترجمه شده ریسک و بازده
مقاله ترجمه شده ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP)

The Rational Unified Process is the information systems methodolgy most widely in use today The main contributers are the three amigos Ivar Jacobson Grady Booch and James Rumbaugh who also designed the Unified Modeling Language

دانلود مقاله ترجمه شده ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP)
مقاله ترجمه شده راهنمای شغلی - مدیریت تولید

THE WORK
Production managers oversee the production process in all types of manufacturing operation from car manufacture to clothing or footwear production

دانلود مقاله ترجمه شده راهنمای شغلی - مدیریت تولید
مقاله ترجمه شده رابطه بین کسورات بودجه و ورودی های سرمایه ای

متن انگلیسی این مقاله در 10 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 12 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده رابطه بین کسورات بودجه و ورودی های سرمایه ای
مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی

متن انگلیسی این مقاله در 18 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 20 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی
مقاله ترجمه شده دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها

The following guidelines should be considered when developing specific audit procedures for consultant overhead rate audits

دانلود مقاله ترجمه شده دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها
مقاله ترجمه شده دارایی

In business and accounting by asset is meant economic resources controlled by an entity as a result of past transactions or events and from which future economic benefits may be obtained

دانلود مقاله ترجمه شده دارایی
مقاله ترجمه شده حقایق در مورد گسب

متن انگلیسی این مقاله در 7 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 18 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده حقایق در مورد گسب
مقاله ترجمه شده حسابرسی بر مبنای خطر

opponents in a chess match each seeing the playing field (in this case the business) from his or her particular point of view

دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی بر مبنای خطر
مقاله ترجمه شده حسابداری صنعتی

Full cost accounting (FCA) generally refers to the process of collecting and presenting information

دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری صنعتی
مقاله ترجمه شده حسابداری هزینه

Cost accounting is the process of tracking recording and analyzing costs associated with the products or activities of an organization In modern accounting costs are measured in

دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری هزینه
مقاله ترجمه شده حسابداری در جامعه الکترونیکی

متن انگلیسی این مقاله در 6 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 8 صغحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری در جامعه الکترونیکی
مقاله ترجمه شده چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند و بایستی متفاوت باشند

Governments are fundamentally different from forprofit business enterprises in several
important ways They have different purposes processes of generating revenues stakeholders
budgetary obligations and propensity for longevity

دانلود مقاله ترجمه شده چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند و بایستی متفاوت باشند
مقاله ترجمه شده تئوری محدودیت ها و حسابداری

متن انگلیسی این مقاله در 19 صفحه با فرمت پی دی اف و ترجمه آن در 23 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده تئوری محدودیت ها و حسابداری
مقاله ترجمه شده تحقق سود و جدائی از سرمایه

The concepts of economic income and realized income have been subjects of controversy for a long time

دانلود مقاله ترجمه شده تحقق سود و جدائی از سرمایه
مقاله ترجمه شده پشت پرده مشکلات بازاریابی

Marketing is ripe for a revolution because its failures are so apparent Everybodystockholders directors CEOs customers

دانلود مقاله ترجمه شده پشت پرده مشکلات بازاریابی
مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات

Operations research operational research or simply OR is the use of mathematical models statistics and algorithms to aid in decisionmaking It is most often used to analyze complex realworld systems typically with the goal of improving or optimizing performance It is one form of applied mathematics

دانلود مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات
مقاله ترجمه شده استدلال مدیران

Secret of Success As Christensens Paradox testifies finding the secret of success takes more than textbook management

دانلود مقاله ترجمه شده استدلال مدیران
مقاله ترجمه شده استاندارد حسابداری شماره 14

فایل لاتین این مقاله در 17 صفحه و با فرمت پی دی اف و فایل ترجمه آن در 7 صفحه و با فرمت ورد می باشند

دانلود مقاله ترجمه شده استاندارد حسابداری شماره 14
مقاله ترجمه شده ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی

Financial instruments to fix future cash flows
By the way even when liabilities financing the business investments are subject to a floating rather than a fixed interest rate

دانلود مقاله ترجمه شده ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی
مقاله در مورد گیاهان

هیچ محصول گیاهی به طور کامل برای نیازهای بشری مناسب نیست پرورش دهندگان گیاهی به طور معمولی مشخصه های بهبود ، مانند

دانلود مقاله در مورد گیاهان
گیاهان شور

برخی از گیاهان بوته ای متحمل شوری ، قادرند تحت شرایط خاکهای بسیار شور نیز رشد کنند به عنوان مثال رشد گونه های ،Acuneata Atriplex canes cens به ترتیب در شوری 2400 و 3000 (msMECE) فقط حدود 21 کاهش یافت

دانلود گیاهان شور
گیاهان زینتی

گیاهان زینتی بخشی از کل گیاهان موجود در دنیا هستند که بر اساس سلیقه انسان و دارا بودن خصوصیات ویژه ای از جمله رنگ، شکل اندازه گل، برگ و ساقه جزء گروه

دانلود گیاهان زینتی
چگونگی تاسیس و راه اندازی گلخانه و گیاهان دارویی

رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه که با سطح درآمد و زندگی افراد جامعه همبستگی زیادی دارد ، دو

دانلود چگونگی تاسیس و راه اندازی گلخانه و گیاهان دارویی
تنش سرما در گیاهان

رشد و عملکرد گیاهان زراعی تابعی از کلیه عوامل محیطی و اثرات متقابل آنها می باشد، این عوامل شامل عوامل آب و هوایی (بارندگی، دما، رطوبت، نور و باد)، رطوبت خاک، مواد غذایی و

دانلود تنش سرما در گیاهان
بافت شناسی در گیاهان

بافت مریستم
این بافت ، بافت فوق‌العاده مهمی است چون منشا کلیه بافتها و ساختمانهای گیاهی است بافت مریستم بافت نسبتا پیچیده‌ای است که در اندامهای مختلف به

دانلود بافت شناسی در گیاهان
اصلاح گیاهان خود بارور

اصلاح گیاهان خود بارور با استفاده از روش‌های گزینش بعد از دو رگ‌ گیری

دانلود اصلاح گیاهان خود بارور
پاورپوینت گلها و گیاهان دارویی

در این مقاله 29 گیاه دارویی به همراه عکس آنها معرفی گردیده اند

دانلود پاورپوینت گلها و گیاهان دارویی
پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان

معرفی 20 عدد گیاه به همراه عکس گیاه

دانلود پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان
پاورپوینت طرح توجیهی کشت و پرورش گلها و گیاهان دارویی و صنعتی

پاورپوینت طرح توجیهی کشت و پرورش گلها و گیاهان دارویی و صنعتی

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی کشت و پرورش گلها و گیاهان دارویی و صنعتی
توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی

چکیده

درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله توریست که تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود که روش موجود کتابخانه ای می باشد

دانلود توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی
انبرک های نوری

مقدمه

یوهانس کپلرمنجم المانی در حین مشاهداتش متوجه شد که انتها(دم)دنباله دارها همیشه از خورشید دور میشونداین موضوع میتواند نشان دهنده ای این باشد که خورشید نوعی فشار تابشی وارد می کندبر این اساس بود که او در سال1609م ایده ی سفر از زمین به ماه توسط نور را مطرح کرد که البته از ان زمان تاکنون در حد یک تخیل باقی مانده است ولی اکنون بعد از 400 سال

دانلود انبرک های نوری
توربین گاز

تاریخچه توربین گاز

از حدود 70 سال قبل توربین های گازی جهت تولید برق مورد استفاده قرار می گرفته اند، اما در بیست سال اخیر تولید این نوع توربین ها بیست برابر افزایش یافته است

دانلود توربین گاز
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2

آزمایش های موجود در این مقاله به ترتیب زیر هستند

1موضوع آزمایش آشنایی با دستگاه های اندازه گیری

2موضوع آزمایش روش های اندازه گیری مقاومت

3موضوع آزمایش kcl و kvl

4موضوع آزمایش دستگاه اسیلوسکوپ ( موج نما )

5موضوع آزمایش مبدل ها ( ترانسفورماتورها )

6موضوع آزمایش طراحی آمپرمتر و ولت متر

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2
نیروگاه هسته ای (مربوط به درس آزمایشگاه ترمودینامیک)

نیروگاه های اتمی

میزان کل انرژی های شناخته شده در کره زمین ، در جدول زیر منعکس شده است

دانلود نیروگاه هسته ای (مربوط به درس آزمایشگاه ترمودینامیک)
نانو تکنولوژی (1)

مقدمه

حدود 100 سال پیش برای اولین بار مسئله استفاده از انرژی عظیم هسته ای مطرح شد بشر همواره نمی توانست درک تجربی و صحیحی نسبت به این موضوع داشته باشد، ولی دیری نپایید که دانش و تکنولوژی این انرژی در اختیار بشر قرار گرفت و توانست استفاده از این انرژی فوق العاده را تجربه نماید

دانلود نانو تکنولوژی (1)
نانو تکنولوژی

نانو تکنولوژی چیست؟

نانوتکنولوژی تولید کارآمد مواد و دستگاهها و سیستمها با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر، و بهره برداری از خواص و پدیده های نوظهوری است که در مقیاس نانو توسعه یافته اند

دانلود نانو تکنولوژی
کوره آفتابی

مقدمه

کوره آفتابی وسیله‌ای است برای تولید گرما بوسیله تجمع و تمرکز نور خورشید در یک نقطه خاص و استفاده از حرارت آن نقطه برای تولید آب گرم و بخار آب گرم کوره آفتابی به شکل بشقاب کاو (مقعر) و آینه‌ای و صیقلی (که نورهای تابیده شده به طرف خود را بازتاب می‌کند) است نورهای تابیده شده از بی نهایت دور موازی هستند، بنابراین همه آنها بعد از بازتابش نقطه

دانلود کوره آفتابی
فیزیک هسته ای

مقدمه استخراج اورانیوم از معدن

اورانیوم که ماده خام اصلی مورد نیاز برای تولید انرژی در برنامه های صلح آمیز یا نظامی هسته ای است، از طریق استخراج از معادن زیرزمینی یا سر باز بدست می آید اگر چه این عنصر بطور طبیعی در سرتاسر جهان یافت میشود اما تنها حجم کوچکی از آن بصورت متراکم در معادن موجود است

دانلود فیزیک هسته ای
برش پلاسما

مقدمه

صنعت مدرن به دستکاری و تغییر در شکل فلزات و آلیاژها وابسته است ما برای ساختن وسایلی که در طول روز با آنها سر و کار داریم به فلزات نیازمندیم به عنوان مثال در ساختن پل ها، ماشین ها، آسمان خراش ها، جرثقیل ها، روبات ها و بسیاری از وسایلی که اکنون در پیرامون خود می بینیم و حتی وسایلی که در آینده به زندگی ما وارد خواهند شد به فلزات نیازمندیم

دانلود برش پلاسما
طرح کتاب خانه ملی اتریش

طرح کتاب خانه ملی اتریش
همراه با عکس و پلان

دانلود طرح کتاب خانه ملی اتریش
اتم چیست ؟

همه چیز در جهان ، از باکتریهای ذره بینی و ویروس هایی که از میکرون (Micron ، یک هزارم میلیمتر ) کوچکترند ، تا ستارگان و کهکشان هایی که میلیون ها کیلومتر از ما دورند ، از اتم ساخته شده اند

دانلود اتم چیست ؟
آزمایشگاه فیزیک 1

در این فایل 13 آزمایش فیزیک 1 به همراه حل کامل آنها آماده گردیده است

دانلود آزمایشگاه فیزیک 1
طراحی نرم افزار طلا فروشی

مقدمه
به دنبال تحقیقات خود در زمینه حرفه زرگری و طلا فروشی برآن شدم که در این حرفه نیز کامپیوتر را همانند مشاغل دیگر دخیل نموده و نیاز صاحبان این حرفه را
در جهت سرعت عمل و دقت بیشتر برآورده کنم

دانلود طراحی نرم افزار طلا فروشی
2طبقه1واحدی

2طبقه1واحدی

دانلود 2طبقه1واحدی
طراحی وب سایت هتل

چکیده پروژه

در طراحی پروژه از نرم‎افزارهای زیر استفاده شده است
Dream weaver*
SQL serer*
ASPNet*
این پروژه کلیه امکانات سایت یک هتل را دارا می‏‎باشد و اطلاعات لازم در این زمینه را در اختیار مراجعه کنندگان می‎گذارد
به عنوان مثال فردی که بخواهد از این سایت استفاده نماید بعد از مطالعه امکانات هتل و بازدید اتاق‎ها می‎تواند با تکمیل فرم رزرو

دانلود طراحی وب سایت هتل
کلبه

کلبه

دانلود کلبه
طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا

چکیده

این پروژه درباره طراحی و پیاده سازی صفحات پویای وب برای یک فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری، صحبت میکند

دانلود طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا
استاندارد های ورزشی

استاندارد های ورزشی

دانلود استاندارد های ورزشی
سرشماری90مشهد

سرشماری90مشهد

دانلود سرشماری90مشهد
رمپ

رمپ

دانلود رمپ
طراحی سایت فروشگاه

مقدمه
کمتر کاربر اینترنت را می‌توان یافت که تاکنون با صفحاتی با پسوند PHP برخورد نکرده باشد و البته این پسوند نامی آشنا برای طراحان و برنامه‌نویسان وب است

دانلود طراحی سایت فروشگاه
طراحی سایت شرکت تک تراز تدبیر

چکیده

پروژه ای که در دست شماست طراحی سایت شرکت تک تراز تدبیر می باشد در این سایت کلیه فعالیت های شرکت از قبیل حوزه های فعالیت خط مشی مشخصات شرکت ارتباطات وآورده شده است

در این پروژه از نرم افزارهای

دانلود طراحی سایت شرکت تک تراز تدبیر
طراحی وب سایت شخصی

چکیده
این پروژه برنامه ساخت یک وب سایت شخصی برای استاد است که شامل صفحات ایستا و پویای وب می باشد برنامه نویسی اسیتای آن توسط نرم افزار Dreamweaver و زبان HTML و برنامه نویسی پویای آن توسط زبان PHP انجام گرفته است

دانلود طراحی وب سایت شخصی
طراحی سایت آموزش دانشگاه

مقدمه

تار جهان گستر (Word wide web) دنیای عجیبی است که تکنولوژی های مربوط به آن، اغلب بدون پشتیبانی کافی، عرضه می‌شوند و کاربران این تکنولوژی ها، همه روزه با واژگان جدیدی بر خورد می‌کنند، که باعث سر در گمی آنها می‌شوند

دانلود طراحی سایت آموزش دانشگاه
مقاله کامل جاوا اسکریپت

چکیده

جاوااسکریپت یک زبان اسکریپتی که بوسیلة مرورگر وب تفسیر یاintepret می شود بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرداین زبان توسط شرکتNetscape به وجود آمددر ابتدا نامش Live script بودکه بعدها با حمایت شرکت Sun به نام Java scriptدرآمدبیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است

دانلود مقاله کامل جاوا اسکریپت
پروژه ویژوال بیسیک دبیرخانه

استفاده از تکنولوژی نویــن و نیز بهبود روش هــای انجام کار در سیستم های اداری از جمله مهمترین علل اثربخشی تصمیمات مدیران در کسب موفقیت های سازمانی می باشد

دانلود پروژه ویژوال بیسیک دبیرخانه
فلش 5

برنامهFlash محصول شرکت ماکرو مدیا چندین فن آوری قدرتمند و پیشرفته را ارائه کرده است که با استفاده از آنها میتوان مولتی مدیا کاملی را در وب ارائه کرد Flash ، قدرتمند ، جذاب و آسان است

دانلود فلش 5
طراحی سایت سفارش محصول

چکیده
در این پروژه که طراحی یک سایت سفارش محصول توسط کاربر که مربوط به شرکت ابزاربندی خراسان است شامل امکاناتی نظیرایجاد کاربر توسط Admin، ارسال مطلب و برقراری ارتباط با Admin و پیگیری پیشرفت کار توسط کاربر می باشد، سعی ما بر این بوده است که

دانلود طراحی سایت سفارش محصول
طراحی سایت شرکت زرگل آسیا

معرفی پروژه
پروژه ای را که در پیش رو دارید مربوط است به سایت فروش محصولات شرکت تولیـد و پخش محصولات غذایی زرگل آسیا

دانلود طراحی سایت شرکت زرگل آسیا
طراحی سایت آژانس مسافرتی

پیش گفتار
امروزه، همه ما شاهد رشد روز افزون علوم مختلف در تمامی زمینه های زندگی خود هستیم و در این بین رشد و اهمیت علم کامپیوتر بر کسی پوشیده نیست
با وجود رشد سریع تکنولوژی و صنعتی و ماشینی شدن زندگی امروزی، سعی می شود تا جاییکه امکان دارد در وقت صرفه جویی گردد اینترنتی شدن بسیاری از کارها نیز، خود گویای همین امر است

دانلود طراحی سایت آژانس مسافرتی
دانشکده معماری

دانشکده معماری

دانلود دانشکده معماری
پروژه کامل بیمارستان خصوصی

پروژه کامل بیمارستان خصوصی

دانلود پروژه کامل بیمارستان خصوصی
پایان نامه فرودگاه

پایان نامه فرودگاه3

دانلود پایان نامه فرودگاه
پروژه تجاری اداری مسکونی

پروژه تجاری اداری مسکونی

دانلود پروژه تجاری اداری مسکونی
پلان هتل4ستاره

هتل4ستاره
پلانی کامل و ویژه

دانلود پلان هتل4ستاره
پلان بیمارستان زنان و زایمان

پلان بیمارستان زنان و زایمان

دانلود پلان بیمارستان زنان و زایمان
خانه سالمندان و خانه کودک8

خانه سالمندان و خانه کودک8

دانلود خانه سالمندان و خانه کودک8
خانه سالمندان و خانه کودک5

خانه سالمندان و خانه کودک5

دانلود خانه سالمندان و خانه کودک5
خانه سالمندان و خانه کودک6

خانه سالمندان و خانه کودک6

دانلود خانه سالمندان و خانه کودک6
دانلود نقشه مسکوتی

دانلود نقشه مسکوتی

دانلود دانلود نقشه مسکوتی
پایان نامه اتوکدی خوابگاه

پایان نامه اتوکدی خوابگاه

دانلود پایان نامه اتوکدی خوابگاه
طرح تفضیلی شهر ابادان

طرح تفضیلی شهر ابادان
فایلی ارزشمند و پر بازدید

دانلود طرح تفضیلی شهر ابادان
مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی

دانلود مرکز فرهنگی
پروژه اتوکدی ویلایی

پروژه اتوکدی ویلایی3

دانلود پروژه اتوکدی ویلایی
پروژه اتوکدی ویلایی

پروژه اتوکدی ویلایی2

دانلود پروژه اتوکدی ویلایی
پروژه اتوکدی ویلایی

پروژه اتوکدی ویلایی

دانلود پروژه اتوکدی ویلایی
ابجکت درخت در اتوکد

ابجکت درخت در اتوکد

دانلود ابجکت درخت در اتوکد
گالری روکا در لندن از زاها حدید

گالری روکا در لندن از زاها حدید

دانلود گالری روکا در لندن از زاها حدید
نقشه جی ای اس رشت

نقشه جی ای اس رشت

دانلود نقشه جی ای اس رشت
اثرات نامطلوب ورودی های شهر

اثرات نامطلوب ورودی های شهر

دانلود اثرات نامطلوب ورودی های شهر
تلفن مرغداران گوشتی

تلفن مرغداران گوشتی

دانلود تلفن مرغداران گوشتی
تحلیل فضای شهری

تحلیل فضای شهری

دانلود تحلیل فضای شهری
پلان دانشکده هنر و معماری

پلان دانشکده هنر و معماری

دانلود پلان دانشکده هنر و معماری
پلان12طبقه مجتمع مسکونی

پلان12طبقه مجتمع مسکونی

دانلود پلان12طبقه مجتمع مسکونی
گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک

گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک در 79 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک
گزارش کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2

گزارش کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2 در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2
گزارش کارآموزی در مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن زیاری ممسنی

گزارش کارآموزی در مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن زیاری ممسنی در 54 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن زیاری ممسنی
گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب

گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب در 115 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب
گزارش کارآموزی سیستم تلویزون

گزارش کارآموزی سیستم تلویزون در 35 صفحه ورد 38 اسلاید قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی سیستم تلویزون
گزارش کارآموزی کارگاه ساختمانی(سازه های فلزی)

گزارش کارآموزی کارگاه ساختمانی(سازه های فلزی)در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی کارگاه ساختمانی(سازه های فلزی)
گزارش کاراموزی قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری

گزارش کاراموزی قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری
گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی

گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی
گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی

گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی
گزارش کاراموزی در مهد کودک کیانا

گزارش کاراموزی در مهد کودک کیانا در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی در مهد کودک کیانا
گزارش کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز

گزارش کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز
گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب

گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب
گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی

گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی
گزارش کارآموزی در سازمان هواپیمایی

گزارش کارآموزی در سازمان هواپیمایی در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در سازمان هواپیمایی
گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در 158 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
گزارش کارآموزی در دانشکده پزشکی مشهد

گزارش کارآموزی در دانشکده پزشکی مشهد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در دانشکده پزشکی مشهد
گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا

گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا در 87 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا
گزارش کارآموزی داروسازی ثامن در کارگاه الکترونیک

گزارش کارآموزی داروسازی ثامن در کارگاه الکترونیک در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی داروسازی ثامن در کارگاه الکترونیک
گزارش کارآموزی تهیه واکسن در مؤسسه راضی

گزارش کارآموزی تهیه واکسن در مؤسسه راضی در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی تهیه واکسن در مؤسسه راضی
گزارش کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی

گزارش کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی
گزارش کارآموزی تخریب و ساخت یک ساختمان چهار طبقه

گزارش کارآموزی تخریب و ساخت یک ساختمان چهار طبقه در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی تخریب و ساخت یک ساختمان چهار طبقه
گزارش کارآموزی پروژه ساختمانی واقع در عظیمیه کرج

گزارش کارآموزی پروژه ساختمانی واقع در عظیمیه کرج در 61 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی پروژه ساختمانی واقع در عظیمیه کرج
گزارش کارآموزی بررسی خدمات حسابداری شرکت

گزارش کارآموزی بررسی خدمات حسابداری شرکت در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی خدمات حسابداری شرکت
گزارش کارآموزی بررسی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس

گزارش کارآموزی بررسی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس در 100 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس
گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانک صادرات

گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانک صادرات در 65 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانک صادرات
گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانک رفاه

گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانک رفاه در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانک رفاه
گزارش کارآموزی بررسی احداث داروخانه

گزارش کارآموزی بررسی احداث داروخانه در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی احداث داروخانه
گزارش کارآموزی بررسی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز

گزارش کارآموزی بررسی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز در 120 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز
گزارش کارآموزی بررسی پارک جمشیدیه

گزارش کارآموزی بررسی پارک جمشیدیه در 120 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی پارک جمشیدیه
گزارش کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین

گزارش کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین در 61 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین
گزارش کاراموزی بررسی مقدماتی کارگاه باس داکت

گزارش کاراموزی بررسی مقدماتی کارگاه باس داکت در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی بررسی مقدماتی کارگاه باس داکت
گزارش کاراموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش

گزارش کاراموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش در 116 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش
گزارش کاراموزی آموزش کارخانه نساجی نیکو باف ساوه

گزارش کاراموزی آموزش کارخانه نساجی نیکو باف ساوه در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی آموزش کارخانه نساجی نیکو باف ساوه
گزارش کارآموزی آموزش کارخانجات نساجی خوی

گزارش کارآموزی آموزش کارخانجات نساجی خوی در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی آموزش کارخانجات نساجی خوی
گزارش کارآموزی بررسی جامع اسانسگیری

گزارش کارآموزی بررسی جامع اسانسگیری در 127 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی جامع اسانسگیری
گزارش کاراموزی آزمایشگاه الکترونیک 1

گزارش کاراموزی آزمایشگاه الکترونیک 1 در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی آزمایشگاه الکترونیک 1
گزارش کارآموزی احداث ساختمان

گزارش کارآموزی احداث ساختمان در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان
گزارش کاراموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی

گزارش کاراموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی در 51 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی
گزارش کارآموزی اسکلت بتنی و سقف از جنس تیرچه بلوک

گزارش کارآموزی اسکلت بتنی و سقف از جنس تیرچه بلوک در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی اسکلت بتنی و سقف از جنس تیرچه بلوک
گزارش کارآموزی خاک برداری،اجرای فنداسیون،نصب صفحات زیر ستون،ساخت تیر و ستون از ورق

گزارش کارآموزی خاک برداری،اجرای فنداسیون،نصب صفحات زیر ستون،ساخت تیر و ستون از ورق در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی خاک برداری،اجرای فنداسیون،نصب صفحات زیر ستون،ساخت تیر و ستون از ورق
گزارش کارآموزی واحد اسید استیک

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی واحد اسید استیک
گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه

گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه در 103 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه
گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری

گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری
گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت و کنسرو رضوی

گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت و کنسرو رضوی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت و کنسرو رضوی
گزارش کاراموزی کارخانه فراورده های لبنی استان قدس رضوی

گزارش کاراموزی کارخانه فراورده های لبنی استان قدس رضوی در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی کارخانه فراورده های لبنی استان قدس رضوی
گزارش کارآموزی شرکت مکاترونیک ژاو

گزارش کارآموزی شرکت مکاترونیک ژاو در 10 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت مکاترونیک ژاو
گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)
گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)
گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان

گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان در 148 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان
گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء
گزارش کارآموزی رنگ،کارخانه رنگ پودی سمند آرا

گزارش کارآموزی رنگ،کارخانه رنگ پودی سمند آرا در 64 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی رنگ،کارخانه رنگ پودی سمند آرا
گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز

گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز
گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی
گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد

گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد
گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی در 215 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی
گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)
گزارش کارآموزی خدمات حسابداری شرکت

گزارش کارآموزی خدمات حسابداری شرکت در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی خدمات حسابداری شرکت
گزارش کارآموزی تصفیه پسابهای صنعتی

گزارش کارآموزی تصفیه پسابهای صنعتی در 113 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی تصفیه پسابهای صنعتی
گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی

گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی
گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش

گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش در 18 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش
گزارش کاراموزی ترانسفورماتور قدرت گازی GIS،ایمنی در انتقال

گزارش کاراموزی ترانسفورماتور قدرت گازی GIS،ایمنی در انتقال در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی ترانسفورماتور قدرت گازی GIS،ایمنی در انتقال
گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک در یک نگاه

گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک در یک نگاه در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک در یک نگاه
گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه

گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه در 68 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه
گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی

گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی
گزارش کارآموزی امور مالی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد

گزارش کارآموزی امور مالی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی امور مالی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد
گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی در 63 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی
گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در 152 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج
گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی

گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی در 48 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی
گزارش کارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات گیاهی و حشره‌کش‌ها

گزارش کارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات گیاهی و حشره‌کش‌ها در 285 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات گیاهی و حشره‌کش‌ها
گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره‌شناسی، کشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS

گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره‌شناسی، کشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS در 215 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره‌شناسی، کشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS
گزارش کارآموزی مربوط به پروژه 416 واحد مسکونی

گزارش کارآموزی مربوط به پروژه 416 واحد مسکونی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی مربوط به پروژه 416 واحد مسکونی
گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی در 105 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی
گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو

گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو در 200 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو
گزارش کارآموزی کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء

گزارش کارآموزی کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء
گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور

گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور
گزارش کارآموزی کاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران

گزارش کارآموزی کاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی کاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران
گزارش کارآموزی عیب یابی موتورهای DC

گزارش کارآموزی عیب یابی موتورهای DC در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی عیب یابی موتورهای DC
گزارش کارآموزی شرکت صنعتی کوشا پرسکاری

گزارش کارآموزی شرکت صنعتی کوشا پرسکاری در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنعتی کوشا پرسکاری
گزارش کارآموزی شرکت صنعتی شوفاژکار

گزارش کارآموزی شرکت صنعتی شوفاژکار در 62 صفحه ور دقابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنعتی شوفاژکار
گزارش کارآموزی شرکت برق هپکو

گزارش کارآموزی شرکت برق هپکو در 58 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق هپکو
گزارش کارآموزی راه‌اندازی، کنترل و نگهداری شبکه (Admini stratar)

گزارش کارآموزی راه‌اندازی، کنترل و نگهداری شبکه (Admini stratar)در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی راه‌اندازی، کنترل و نگهداری شبکه (Admini stratar)
گزارش کارآموزی در ماشین سازی اراک

گزارش کارآموزی در ماشین سازی اراک در 48 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در ماشین سازی اراک
گزارش کارآموزی در کارخانه رنگ سازی

گزارش کارآموزی در کارخانه رنگ سازی در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه رنگ سازی
گزارش کارآموزی در شرکت داروسازی ثامن

گزارش کارآموزی در شرکت داروسازی ثامن در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت داروسازی ثامن
گزارش کارآموزی خط تولید، ساخت و مونتاژ وانت پیکان ایران خودرو

گزارش کارآموزی خط تولید، ساخت و مونتاژ وانت پیکان ایران خودرو در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی خط تولید، ساخت و مونتاژ وانت پیکان ایران خودرو
گزارش کارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شرکت پاکشو

گزارش کارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شرکت پاکشو در 76 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شرکت پاکشو
گزارش کارآموزی تولید انواع لوله های چدنی در کارخانه پارس متال

گزارش کارآموزی تولید انواع لوله های چدنی در کارخانه پارس متال در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی تولید انواع لوله های چدنی در کارخانه پارس متال
گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت تهران همبرگر،فرآورده‌های گوشتی مام

گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت تهران همبرگر،فرآورده‌های گوشتی مام در 105 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت تهران همبرگر،فرآورده‌های گوشتی مام
گزارش کاراموزی پیمانکاری شناخت از مسائل اولیه کارگاه ساختمانی

گزارش کاراموزی پیمانکاری شناخت از مسائل اولیه کارگاه ساختمانی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی پیمانکاری شناخت از مسائل اولیه کارگاه ساختمانی
گزارش کاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات

گزارش کاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات در 102 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات
گزارش کارآموزی برق در شرکت هپکو اراک

گزارش کارآموزی برق در شرکت هپکو اراک در 48 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی برق در شرکت هپکو اراک
گزارش کارآموزی بررسی سیالات برش

گزارش کارآموزی بررسی سیالات برش در 108 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیالات برش
گزارش کارآموزی بررسی سم شناسی آفت کشها

گزارش کارآموزی بررسی سم شناسی آفت کشها در 83 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی سم شناسی آفت کشها
گزارش کارآموزی بررسی حسابداری شهرداری

گزارش کارآموزی بررسی حسابداری شهرداری در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی حسابداری شهرداری
گزارش کارآموزی بررسی تأمین اجتماعی

گزارش کارآموزی بررسی تأمین اجتماعی در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی تأمین اجتماعی
گزارش کارآموزی بررسی بانک اطلاعاتی برای سالن رنگ ایران خودرو

گزارش کارآموزی بررسی بانک اطلاعاتی برای سالن رنگ ایران خودرو در 58 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی بانک اطلاعاتی برای سالن رنگ ایران خودرو
گزارش کارآموزی بررسی آزمایشگاه داروسازی

گزارش کارآموزی بررسی آزمایشگاه داروسازی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی آزمایشگاه داروسازی
گزارش کارآموزی بررسی و معرفی کارخانه آبسال و بخشهای مختلف آن

گزارش کارآموزی بررسی و معرفی کارخانه آبسال و بخشهای مختلف آن در 65 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی و معرفی کارخانه آبسال و بخشهای مختلف آن
گزارش کارآموزی بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها

گزارش کارآموزی بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها
گزارش کارآموزی بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها

گزارش کارآموزی بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها
گزارش کارآموزی اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه

گزارش کارآموزی اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه
گزارش کارآموزی اجرای سقف تیرچه و بلوک

گزارش کارآموزی اجرای سقف تیرچه و بلوک در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی اجرای سقف تیرچه و بلوک
گزارش کارآموزی واحد تولیدی،پرورش و تکثیر گلهای فصلی(گلهای فضلی آزاد)

گزارش کارآموزی واحد تولیدی،پرورش و تکثیر گلهای فصلی(گلهای فضلی آزاد) در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی واحد تولیدی،پرورش و تکثیر گلهای فصلی(گلهای فضلی آزاد)
بافت فرسوده تهران

بافت فرسوده تهران

دانلود بافت فرسوده تهران
جزوه مباحث عمومی تاریخ روز شمار

جزوه مباحث عمومی تاریخ روز شمار

دانلود جزوه مباحث عمومی تاریخ روز شمار
سوال ترم پیام نور

سوال ترم پیام نور

دانلود سوال ترم پیام نور
زبان تخصصی مهندس شهر سازی

زبان تخصصی مهندس شهر سازی

دانلود زبان تخصصی مهندس شهر سازی
هندسه احجام و پرسپکتیو

هندسه احجام و پرسپکتیو

دانلود هندسه احجام و پرسپکتیو
درس جی ای اس پیام نور

درس جی ای اس پیام نور

دانلود درس جی ای اس پیام نور
کارنامه های برنامه ریزی طراحی شهری

کارنامه های برنامه ریزی طراحی شهری

دانلود کارنامه های برنامه ریزی طراحی شهری
تحلیلی بر مفهوم فرهنگ شهری و تاثیر آن در جذب

تحلیلی بر مفهوم فرهنگ شهری و تاثیر آن در جذب

دانلود تحلیلی بر مفهوم فرهنگ شهری و تاثیر آن در جذب
سوال اسکیس کنکور سراسری1392

سوال اسکیس کنکور سراسری1392

دانلود سوال اسکیس کنکور سراسری1392
مجموعه شیت بندی دستی ایده گرفتن و چید

مجموعه شیت بندی دستی ایده گرفتن و چید

دانلود مجموعه شیت بندی دستی ایده گرفتن و چید
پروپوزال2

پروپوزال

دانلود پروپوزال2
پروپوزال

پروپوزال

دانلود پروپوزال
نکته های ظریف و زندگی ساز برای یک ازدواج شاد بعد از بدنیا آمدن نوزاد

نکته های ظریف و زندگی ساز برای یک ازدواج شاد بعد از بدنیا آمدن نوزاد

دانلود نکته های ظریف و زندگی ساز برای یک ازدواج شاد بعد از بدنیا آمدن نوزاد
هماهنگ کردن میل جنسی همسران

هماهنگ کردن میل جنسی همسران

دانلود هماهنگ کردن میل جنسی همسران
قوانینی که خانم ها اصلا رعایت نمی کنن

قوانینی که خانم ها اصلا رعایت نمی کنن

دانلود قوانینی که خانم ها اصلا رعایت نمی کنن
وقتی شما گرم هستید اما همسرتان سرد است

وقتی شما گرم هستید اما همسرتان سرد است

دانلود وقتی شما گرم هستید اما همسرتان سرد است
همه چیز درباره شب زفاف

همه چیز درباره شب زفاف

دانلود همه چیز درباره شب زفاف
جزوات آموزشی زبان ارشد موسسه ماهان

جزوات آموزشی زبان ارشد موسسه ماهان

دانلود جزوات آموزشی زبان ارشد موسسه ماهان
پژوهش علمی کامل با عنوان رنگ های مصنوعی و سم های موجود در محیط زیست

پژوهش علمی کامل با عنوان رنگ های مصنوعی و سم های موجود در محیط زیست

دانلود پژوهش علمی کامل با عنوان رنگ های مصنوعی و سم های موجود در محیط زیست
تحقیق در مورد حجاب یهود زدتشتی اسلام و مسیحیت

تحقیق در مورد حجاب یهود زدتشتی اسلام و مسیحیت

دانلود تحقیق در مورد حجاب یهود زدتشتی اسلام و مسیحیت
مسجد امام

مسجد امام

دانلود مسجد امام
پلاگین جهت نصب

پلاگین جهت تصب

دانلود پلاگین جهت نصب
نحوه اجرای ستون بتنی

نحوه اجرای ستون بتنی

دانلود نحوه اجرای ستون بتنی
معنای پوشش در معماری

معنای پوشش در معماری

دانلود معنای پوشش در معماری
مرجع معماری فنگ شویی

مرجع معماری فنگ شویی

دانلود مرجع معماری فنگ شویی
مرجع معماری کانسپت

مرجع معماری کانسپت

دانلود مرجع معماری کانسپت
دیتایل بانک

دیتایل بانک

دانلود دیتایل بانک
سوپر مارکت

سوپر مارکت

دانلود سوپر مارکت
کتاب خانه در زاهدان

کتاب خانه در زاهدان

دانلود کتاب خانه در زاهدان
فرم معرفی پروژه

فرم معرفی پروژه

دانلود فرم معرفی پروژه
طرح توجیه اقتصادی

طرح توجیه اقتصادی

دانلود طرح توجیه اقتصادی
نمونه راندو اسمان

نمونه راندو اسمان

دانلود نمونه راندو اسمان
دیاگرام بیمارستان

دیاگرام بیمارستان

دانلود دیاگرام بیمارستان
مبلمان بیمارستان

مبلمان بیمارستان

دانلود مبلمان بیمارستان
مترو

مترو

دانلود مترو
رنگ در شهر

رنگ در شهر

دانلود رنگ در شهر
اموزش راندوی درخت

اموزش راندوی درخت

دانلود اموزش راندوی درخت
آتلیه معماری

آتلیه معماری

دانلود آتلیه معماری
اقلیم

اقلیم

دانلود اقلیم
رساله معماری خانه ارامش

رساله معماری خانه ارامش

دانلود رساله معماری خانه ارامش
درس بناهای تاریخی

درس بناهای تاریخی

دانلود درس بناهای تاریخی
اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

دانلود اصول سرپرستی
پروژه اتوکدی مرکز سالمندان

پروژه اتوکدی مرکز سالمندان

دانلود پروژه اتوکدی مرکز سالمندان
دوچرخه

دوچرخه

دانلود دوچرخه
شیت تحلیلی تشریحی کنکور ارشد برن

شیت تحلیلی تشریحی کنکور ارشد برن

دانلود شیت تحلیلی تشریحی کنکور ارشد برن
کد شهر سمنان

کد شهر سمنان

دانلود کد شهر سمنان
نمونه گزارش طرح هادی

نمونه گزارش طرح هادی

دانلود نمونه گزارش طرح هادی
روش تحقیق

روش تحقیق

دانلود روش تحقیق
مبلمان باغ

مبلمان باغ

دانلود مبلمان باغ
گیاه شناسی نخل خرما

گیاه شناسی نخل خرما

دانلود گیاه شناسی نخل خرما
مراحل تدوین ونگارش پروپوزال وپایان

مراحل تدوین ونگارش پروپوزال وپایان

دانلود مراحل تدوین ونگارش پروپوزال وپایان
فیزیک هالیدی جلد اول

هالیدی جلد اول

دانلود فیزیک هالیدی جلد اول
هندبوک_رزوه_های_هیدرولیک_شرکت_ارتعاشات_صنعتی

هندبوک_رزوه_های_هیدرولیک_شرکت_ارتعاشات_صنعتی

دانلود هندبوک_رزوه_های_هیدرولیک_شرکت_ارتعاشات_صنعتی
کتاب روش تحقیق دکتررخشانی

کتاب روش تحقیق دکتررخشانی

دانلود کتاب روش تحقیق دکتررخشانی
مباحث جاری در حسابداری

مباحث جاری در حسابداری

دانلود مباحث جاری در حسابداری
تجهیزات پزشکی اتاق عمل

تجهیزات پزشکی اتاق عمل

دانلود تجهیزات پزشکی اتاق عمل
روانشناسی عمومی هیلگارد - فصل 1 تا 16

روانشناسی عمومی هیلگارد فصل 1 تا 16

دانلود روانشناسی عمومی هیلگارد - فصل 1 تا 16
اتوکد فونت

اتوکد فونت

دانلود اتوکد فونت
آموزش تایپ 10 انگشتی

آموزش تایپ 10 انگشتی

دانلود آموزش تایپ 10 انگشتی
آمار و احتمال -محسن طورانی

آمار و احتمال محسن طورانی

دانلود آمار و احتمال -محسن طورانی
اقتصاد به زبان ساده

اقتصاد به زبان ساده

دانلود اقتصاد به زبان ساده
اطلس خون شناسی

اطلس خون شناسی

دانلود اطلس خون شناسی
اصول حسابداری مجتهد زاده و علوی

اصول حسابداری مجتهد زاده و علوی

دانلود اصول حسابداری مجتهد زاده و علوی
اصطلاحات مهم پزشکی

اصطلاحات مهم پزشکی

دانلود اصطلاحات مهم پزشکی
اصول روزمه نویسی

اصول روزمه نویسی

دانلود اصول روزمه نویسی
آموزش کامل ویندوز 10

آموزش کامل ویندوز 10

دانلود آموزش کامل ویندوز 10
پاورپوینت روانشناسی تربیتی

پاورپوینت روانشناسی تربیتی

دانلود پاورپوینت روانشناسی تربیتی
گرامر زبان مختص آزمون های دانش جویان ارشد

گرامر زبان مختص آزمون های دانش جویان ارشد

دانلود گرامر زبان مختص آزمون های دانش جویان ارشد
انتقال حرارت دکتر رشیدی

انتقال حرارت دکتر رشیدی

دانلود انتقال حرارت دکتر رشیدی
انتقال حرارت دکتر میرزاده

انتقال حرارت دکتر میرزاده

دانلود انتقال حرارت دکتر میرزاده
شیوه کدگذاری DSM5

شیوه کدگذاری DSM5

دانلود شیوه کدگذاری DSM5
پاورپوینت آموزش نرم افزار قدرتمند آمار spss قسمت دوم

پاورپوینت آموزش نرم افزار قدرتمند آمار spss قسمت دوم

دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار قدرتمند آمار spss قسمت دوم
پاورپوینت آموزش نرم افزار قدرتمند آمار spss قسمت اول

پاورپوینت آموزش نرم افزار قدرتمند آمار spss قسمت اول

دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار قدرتمند آمار spss قسمت اول
حل تمرین جعفرنژاد قمی برنامه نویسی کامل

حل تمرین جعفرنژاد قمی برنامه نویسی کامل

دانلود حل تمرین جعفرنژاد قمی برنامه نویسی کامل
روانشناسی عمومی هیلگارد - فصل 1 تا 16

روانشناسی عمومی هیلگارد فصل 1 تا 16

دانلود روانشناسی عمومی هیلگارد - فصل 1 تا 16
نحوه ارسال مقاله برای مجلات بین المللی

نحوه ارسال مقاله برای مجلات بین المللی

دانلود نحوه ارسال مقاله برای مجلات بین المللی
کاپلان جلد دوم, دی اس ام ۵

کاپلان جلد دوم دی اس ام ۵

دانلود کاپلان جلد دوم, دی اس ام ۵
کاپلان جلد اول, دی اس ام ۵

کاپلان جلد اول دی اس ام ۵

دانلود کاپلان جلد اول, دی اس ام ۵
مسیر اسیدگلوکورونیک

مسیر اسیدگلوکورونیک

دانلود مسیر اسیدگلوکورونیک
نرم افزار اندروید فرمول های ریاضی

نرم افزار اندروید فرمول های ریاضی

دانلود نرم افزار اندروید فرمول های ریاضی
نرم افزار جدید اندروید سیستم آموزشی گلستان دانشجویان

نرم افزار جدید اندروید سیستم آموزشی گلستان دانشجویان

دانلود نرم افزار جدید اندروید سیستم آموزشی گلستان دانشجویان
فرهنگ لغت فوق تخصصی ورزش و تربیت بدنی

فرهنگ لغت فوق تخصصی ورزش و تربیت بدنی

دانلود فرهنگ لغت فوق تخصصی ورزش و تربیت بدنی
فرهنگ لغت فوق تخصصی مکانیک

فرهنگ لغت فوق تخصصی مکانیک

دانلود فرهنگ لغت فوق تخصصی مکانیک
فرهنگ لغت اندروید تخصصی بیو شیمی

فرهنگ لغت اندروید تخصصی بیو شیمی

دانلود فرهنگ لغت اندروید تخصصی بیو شیمی
فرهنگ لغت و دیکشنری فوق تخصصی اندروید حسابداری

فرهنگ لغت و دیکشنری فوق تخصصی اندروید حسابداری

دانلود فرهنگ لغت و دیکشنری فوق تخصصی اندروید حسابداری
نرم افزار اندروید فرهنگ لغت تخصصی و فوق العاده عالی معماری

نرم افزار اندروید فرهنگ لغت تخصصی و فوق العاده عالی معماری

دانلود نرم افزار اندروید فرهنگ لغت تخصصی و فوق العاده عالی معماری
450-Essential-Words-For-The-TOEFL-PARSI-اختصارات مهم و لغات فوق العاده مهم تافل

450EssentialWordsForTheTOEFLPARSIاختصارات مهم و لغات فوق العاده مهم تافل

دانلود 450-Essential-Words-For-The-TOEFL-PARSI-اختصارات مهم و لغات فوق العاده مهم تافل
100نکته در پایان نامه نویسی@paphd

100نکته در پایان نامه نویسی@paphd

دانلود 100نکته در پایان نامه نویسی@paphd
_جزوزبان_عمومی_ماهان_برای_ارشد

_جزوزبان_عمومی_ماهان_برای_ارشد

دانلود _جزوزبان_عمومی_ماهان_برای_ارشد
آآموزش آسان وبلاگ نویسی

آآموزش آسان وبلاگ نویسی

دانلود آآموزش آسان وبلاگ نویسی
تعاریف و مفاهیم تربیتی ، تحلیلی و کاربردی هوش از نگاه روانشناسان

تعاریف و مفاهیم تربیتی ، تحلیلی و کاربردی هوش از نگاه روانشناسان

دانلود تعاریف و مفاهیم تربیتی ، تحلیلی و کاربردی هوش از نگاه روانشناسان
گزارش کاراموزی موسسه افات و بیماریهای گیاهی بخش علف های هرز

گزارش کاراموزی موسسه افات و بیماریهای گیاهی بخش علف های هرز در 98 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی موسسه افات و بیماریهای گیاهی بخش علف های هرز
گزراش کاراموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور،شاخص رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه

گزراش کاراموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور،شاخص رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه در 54 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزراش کاراموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور،شاخص رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه
گزارش کاراموزی نیروگاههای سیکل ترکیبی و مزایا و معایب آنها

گزارش کاراموزی نیروگاههای سیکل ترکیبی و مزایا و معایب آنها در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی نیروگاههای سیکل ترکیبی و مزایا و معایب آنها
گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی

گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی
گزارش کاراموزی موجودی انبار شرکت کاغذی لطیف

گزارش کاراموزی موجودی انبار شرکت کاغذی لطیف در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی موجودی انبار شرکت کاغذی لطیف
گزارش کاراموزی موتورهای دیزل و پمپ های هیدرولیک

گزارش کاراموزی موتورهای دیزل و پمپ های هیدرولیک در 76 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی موتورهای دیزل و پمپ های هیدرولیک
گزارش کاراموزی موتورها و فنرها

گزارش کاراموزی موتورها و فنرها در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی موتورها و فنرها
گزارش کاراموزی مکانیک

گزارش کاراموزی مکانیک در 18 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی مکانیک
گزارش کاراموزی معماری ساختمان های بتنی و فلزی

گزارش کاراموزی معماری ساختمان های بتنی و فلزی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی معماری ساختمان های بتنی و فلزی
گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی

گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی در 104 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی
گزارش کاراموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو

گزارش کاراموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو در 62 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو
گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها در 122 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها
گزارش کاراموزی مراحل اجرای کار ساختمانی

گزارش کاراموزی مراحل اجرای کار ساختمانی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی مراحل اجرای کار ساختمانی
گزارش کاراموزی ماشین های کشاورزی

گزارش کاراموزی ماشین های کشاورزی در 10 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی ماشین های کشاورزی
گزارش کاراموزی کنترل بیماری ها و علف های هرز

گزارش کاراموزی کنترل بیماری ها و علف های هرز در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی کنترل بیماری ها و علف های هرز
گزارش کاراموزی کارخانه مینوی خرمدره

گزارش کاراموزی کارخانه مینوی خرمدره در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی کارخانه مینوی خرمدره
گزارش کاراموزی کارخانه مینوی خرمدره

گزارش کاراموزی کارخانه مینوی خرمدره در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی کارخانه مینوی خرمدره
گزارش کاراموزی کارخانه ریخته گری چدن شرکت ایران خودرو

گزارش کاراموزی کارخانه ریخته گری چدن شرکت ایران خودرو در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی کارخانه ریخته گری چدن شرکت ایران خودرو
گزارش کاراموزی کارخانه تجهیز نیروی زنگان

گزارش کاراموزی کارخانه تجهیز نیروی زنگان در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی کارخانه تجهیز نیروی زنگان
گزارش کاراموزی کارخانه ایمن خودرو شرق

گزارش کاراموزی کارخانه ایمن خودرو شرق در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی کارخانه ایمن خودرو شرق
گزارش کاراموزی قالب سازی

گزارش کاراموزی قالب سازی در64 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی قالب سازی
گزارش کاراموزی فرز کاری

گزارش کاراموزی فرز کاری در 65 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی فرز کاری
گزارش کاراموزی فرآیند بازار یابی و تولید

گزارش کاراموزی فرآیند بازار یابی و تولید در 137 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی فرآیند بازار یابی و تولید
گزارش کاراموزی طرح تهیه ماکارونی

گزارش کاراموزی طرح تهیه ماکارونی در 65 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی طرح تهیه ماکارونی
گزارش کاراموزی طراحی یک وب سایت شخصی با امکانات متداول و معمول

گزارش کاراموزی طراحی یک وب سایت شخصی با امکانات متداول و معمول در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی طراحی یک وب سایت شخصی با امکانات متداول و معمول
گزارش کاراموزی شرکت سرما آفرین

گزارش کاراموزی شرکت سرما آفرین در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی شرکت سرما آفرین
گزارش کاراموزی شرکت لامپ افروغ

گزارش کاراموزی شرکت لامپ افروغ در 63 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)

دانلود گزارش کاراموزی شرکت لامپ افروغ
گزارش کاراموزی طراحی نیمکت

گزارش کاراموزی طراحی نیمکت در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی طراحی نیمکت
گزارش کاراموزی شهر سازی

گزارش کاراموزی شهر سازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی شهر سازی
گزارش کاراموزی شرکت ماشین کاران نو اندیش (قالب سازی)

گزارش کاراموزی شرکت ماشین کاران نو اندیش (قالب سازی)در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی شرکت ماشین کاران نو اندیش (قالب سازی)
پاسخ سوالات فصل 11 فیزیک 1 هالیدی

پاسخ نمونه سوالات فصل 11 فیزیک هالیدی

دانلود پاسخ سوالات فصل 11 فیزیک 1 هالیدی
گزارش کاراموزی شرکت کامپیوتری

گزارش کاراموزی شرکت کامپیوتری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی شرکت کامپیوتری
گزارش کاراموزی شرکت صنعت پژوهان کیا

گزارش کاراموزی شرکت صنعت پژوهان کیا در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی شرکت صنعت پژوهان کیا
پاسخ سوالات فصل 9 فیزیک 1 هالیدی

پاسخ نمونه سوالات فصل 9 فیزیک هالیدی

دانلود پاسخ سوالات فصل 9 فیزیک 1 هالیدی
گزارش کاراموزی شرکت تهران قطعه تاکستان

گزارش کاراموزی شرکت تهران قطعه تاکستان در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی شرکت تهران قطعه تاکستان
گزارش کاراموزی شرکت تولیدی لوازم تزئینی خودرو

گزارش کاراموزی شرکت تولیدی لوازم تزئینی خودرو در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی شرکت تولیدی لوازم تزئینی خودرو
گزارش کاراموزی شرکت چینی نور

گزارش کاراموزی شرکت چینی نور در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی شرکت چینی نور
پاسخ سوالات فصل 14 فیزیک 1 هالیدی

پاسخ نمونه سوالات فصل 14 فیزیک هالیدی

دانلود پاسخ سوالات فصل 14 فیزیک 1 هالیدی
گزارش کاراموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای کار

گزارش کاراموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای کار در 59 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای کار
گزارش کاراموزی شرکت ایران سازه

گزارش کاراموزی شرکت ایران سازه در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی شرکت ایران سازه
گزارش کاراموزی شرکت آیدا الکتریک

گزارش کاراموزی شرکت آیدا الکتریک در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی شرکت آیدا الکتریک
گزارش کاراموزی روشی برای مکان یابی عیب یابی کابل های برق قدرت

گزارش کاراموزی روشی برای مکان یابی عیب یابی کابل های برق قدرت در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی روشی برای مکان یابی عیب یابی کابل های برق قدرت
گزارش کاراموزی راهکارهای افزایش فروشی بازار یابی دفتر شرکت پگاه

گزارش کاراموزی راهکارهای افزایش فروشی بازار یابی دفتر شرکت پگاه در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی راهکارهای افزایش فروشی بازار یابی دفتر شرکت پگاه
پاسخ سوالات فصل 10 دهم فیزیک 1 هالیدی

پاسخ نمونه سوالات فصل ۱۰فیزیک هالیدی

دانلود پاسخ سوالات فصل 10 دهم فیزیک 1 هالیدی
گزارش کاراموزی بررسی ماشین های تراش و تراشکاری

گزارش کاراموزی بررسی ماشین های تراش و تراشکاری در 67 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی بررسی ماشین های تراش و تراشکاری
گزارش کاراموزی تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی در شرکت لطیف

گزارش کاراموزی تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی در شرکت لطیف در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی در شرکت لطیف
گزارش کاراموزی در شرکت سایپا

گزارش کاراموزی در شرکت سایپا در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی در شرکت سایپا
گزارش کاراموزی بررسی قوای محرکه موتورسیکلت

گزارش کاراموزی بررسی قوای محرکه موتورسیکلت در 67 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی بررسی قوای محرکه موتورسیکلت
گزارش کاراموزی بررسی صنعت چاپ

گزارش کاراموزی بررسی صنعت چاپ در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی بررسی صنعت چاپ
گزارش کاراموزی بررسی شهرداری

گزارش کاراموزی بررسی شهرداری در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی بررسی شهرداری
آموزش و آزمون لغات تافل بخش چهاردهم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش چهاردهم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش چهاردهم
آموزش و آزمون لغات تافل بخش سیزدهم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش سیزدهم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش سیزدهم
گزارش کاراموزی بررسی شرکت ارغوان هیدج

گزارش کاراموزی بررسی شرکت ارغوان هیدج در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی بررسی شرکت ارغوان هیدج
آموزش و آزمون لغات تافل بخش دوازدهم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش دوازدهم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش دوازدهم
گزارش کاراموزی بررسی تعمیرات

گزارش کاراموزی بررسی تعمیرات در 46 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی بررسی تعمیرات
آموزش و آزمون لغات تافل بخش یازدهم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش یازدهم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش یازدهم
آموزش و آزمون لغات تافل بخش دهم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش دهم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش دهم
گزارش کاراموزی بررسی دستگاه فرز

گزارش کاراموزی بررسی دستگاه فرز در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی بررسی دستگاه فرز
گزارش کاراموزی بررسی سازمان ثبت احوال کشور

گزارش کاراموزی بررسی سازمان ثبت احوال کشور در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی بررسی سازمان ثبت احوال کشور
آموزش و آزمون لغات تافل بخش نهم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش نهم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش نهم
آموزش و آزمون لغات تافل بخش هشتم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش هشتم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش هشتم
آموزش و آزمون لغات تافل بخش هفتم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش هفتم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش هفتم
آموزش و آزمون لغات تافل بخش پنجم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش پنجم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش پنجم
گزارش کاراموزی بررسی دیفرانسیل خودرو

گزارش کاراموزی بررسی دیفرانسیل خودرو در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی بررسی دیفرانسیل خودرو
آموزش و آزمون لغات تافل بخش پنجم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش پنجم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش پنجم
آموزش و آزمون لغات تافل بخش چهارم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش چهارم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش چهارم
آموزش و آزمون لغات تافل بخش سوم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش سوم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش سوم
آموزش و آزمون لغات تافل بخش دوم

آموزش و آزمون لغات تافل بخش دوم

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش دوم
آموزش و آزمون لغات تافل بخش اول

آموزش و آزمون لغات تافل بخش اول

دانلود آموزش و آزمون لغات تافل بخش اول
گزارش کاراموزی آشنایی با باغبانی و پیدایش آن

گزارش کاراموزی آشنایی با باغبانی و پیدایش آن در 68 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی آشنایی با باغبانی و پیدایش آن
گزارش کاراموزی استانداردهای فعالیتهای کشاورزی

گزارش کاراموزی استانداردهای فعالیتهای کشاورزی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی استانداردهای فعالیتهای کشاورزی
کل بانک بروز شماره های اپراتور ایرانسل تفکیک شده در یک مجموعه

کل بانک شماره های اپراتور ایرانسل به اضافه شماره های معتبر دریافتی از کاربران ویژه وایبر که به همه لحاظ تایید شده و بروز و تضمینی میباشند

دانلود کل بانک بروز شماره های اپراتور ایرانسل تفکیک شده در یک مجموعه
کل بانک بروز شماره های اپراتور همراه اول تفکیک شده در یک مجموعه

کل بانک شماره های اپراتور همراه اول به اضافه شماره های معتبر دریافتی از کاربران ویژه وایبر که به همه لحاظ تایید شده و بروز و تضمینی میباشند

دانلود کل بانک بروز شماره های اپراتور همراه اول تفکیک شده در یک مجموعه
شماره های دریافتی از کاربران ویژه و بروز وایبر

شماره های معتبر دریافتی از کاربران ویژه وایبر که به همه لحاظ تایید شده و بروز و تضمینی میباشند

دانلود شماره های دریافتی از کاربران ویژه و بروز وایبر
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان البرز

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان البرز
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان تهران

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان تهران
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان آستارا

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان آستارا
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان زنجان

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان زنجان
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده دریافت از وایبر

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده دریافت از وایبر
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده 2200ام سی آی

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده 2200ام سی آی
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان طبس

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان طبس
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده متفرقه 3500

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده متفرقه 3500
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده 2400مختلط

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده 2400مختلط
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان سیستان

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان سیستان
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان .سمنان

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان .سمنان
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان کاشان

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان کاشان
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان آبیک

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان آبیک
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده دریافتی وایبری2000

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده دریافتی وایبری2000
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده متفرقه ام سی ای دریاففتی وایبر

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده متفرقه ام سی ای دریاففتی وایبر
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده 2400دائم

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده 2400دائم
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان قائمشهر

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان قائمشهر
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان فومن

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان فومن
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان محمودآباد

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان محمودآباد
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان رامسر

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان رامسر
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان مازندران

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان مازندران
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده متفرقه اعتباری

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده متفرقه اعتباری
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان خرم آباد.

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان خرم آباد.
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان اسلام آباد

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان اسلام آباد
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده متفرقه دائمی

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده متفرقه دائمی
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان کرددستان

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده استان کرددستان
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده 2000شماره متفرقه

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده 2000شماره متفرقه
بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده وایبری

شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام به تفکیک استان و شهر های مربوطه صددرصد تایید شده و تضمینی

دانلود بانک شماره های همراه اول تایید شده جدید تلگرام تفکیک شده وایبری